Professor Goossenslaan 1, 5022 DM, Tilburg

Challenge Based Learning

Challenge Based Learning

Welkom bij Challenge Based Learning!

Studenten die intrinsiek gemotiveerd zijn, zelfstandig leren door gezamenlijk in actie problemen op te lossen, in een betekenisvolle en praktijkgerichte setting. Ze werken zelfregulerend, hebben eigenaarschap over hun eigen leerproces, in een omgeving die veilig is en waar ze met vertrouwen werken in een complexe context. Dat is in een notendop Challenge Based Learning.

Er worden zelf leerdoelen vastgesteld en bereikt met hulp van medestudenten, coaches, experts en betrokken organisaties uit het werkveld.

Door zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces en het leerproces van medestudenten ontwikkeld de student zich tot een adaptieve professional. Zo bereidt de student zich voor op een leven lang leren.

Dit alles doen zij samen met medestudenten en wordt er continue geleerd met en van elkaar.