Professor Goossenslaan 1, 5022 DM, Tilburg

Jerome Moulin

Challenge Based Learning


Jerome is de stille kracht binnen ORBIS. Een rol als planner of voorzitter vervult hij met de meest denkbare toewijding. Gefocust op zelfeigenaarschap en thema’s als duurzaamheid stapte hij het afstudeerjaar in. Met Little Green Concepts ontwikkelt hij in teamverband leuke en toegankelijke concepten op het gebied van duurzaamheid op lokaal niveau. Zijn doel? Het onderwerp bespreekbaar en uitvoerbaar maken en een groene community opzetten.

Email: jerome.moulin.jm@gmail.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *